علل درد زانو در نوجوانی

علل درد زانو در نوجوانی

علل درد زانو در نوجوانی 1000 667 دکتر سیما صدیقی

بیماری Osgood Schlotter

بیشتر در نوجوانان ورزشکار و بیشتر در بچه ها رخ می دهد و به علت ضربات مکرر و کشیدگی تاندون عضله چهارسرران ایجاد می شود و به صورت درد زانو در محل برجستگی استخوان درشت نی زیر کشکک زانو مشخص می شود. بیماران اغلب درد در قسمت قدام زانو دارند که با حرکات پرشی تشدید می شود و در معاینه درد و تورم موضعی قدام یا جلوی زانو که با فشار دست بیشتر می شود دارند.

گرافی ساده زانو معمولا در مراحل اولیه بیماری نرمال است ولیکن در مراحل پیشرفته تکه های استخوان در محل چسبیدن تاندون کشکک زانو ممکن است در رادیوگرافی ساده مشهود باشد.

این بیماری معمولا خود محدود شونده است درمان معمولا غیر جراحی و تاکید روی حرکات کششی عضلات چهار سر ران و عضله خیاطه می باشد.

جراحی به ندرت در بیماری های ( اس گود شلتر ) مورد نیاز است و وقتی توصیه می شود که تکه های استخوانی باعث درد مزمن در هنگام زانو زدن شود .

 

استئوکندریت دسیکانت

این بیماری به صورت نکروز یا سیاه شدگی استخوان زیر غضروف که باعث تکه شدن نسبی یا کامل استخوان می شود. این بیماری بیشتر در پسرها دیده می شود و زانو شایعترین مفصل درگیر می باشد و معمولا درگیری یک طرفه است.

علل این بیماری می تواند ژنتیک ، ضربات مکرر زانو و انجام حرکات ورزشی شدید باشد.

علائم این بیماری درد زانو و قفل شدن زانو در هنگام حرکت می باشد.

درمان استئوکندریت دیسکانت بستگی به سن بیمار و شدت بیماری دارد. بیماران علامتدار بایستی تشویق به کاهش وزن و حرکات فیزیوتراپی آرام از آنجائیکه حرکات مفصل زانو منجر به تغذیه غضروف زانو می گردد. ارتروسکوپی و خروج قطعات استخوان سیاه و نکروز شده گاه کمک کننده است. در موارد شدید جراحی کمک کننده است.

 

پارگی لیگمان یا رباط متقاطع قدامی یا ( ACL )

بیشتر در بچه های پر تحرک که فعالیت های ورزشی فراوان دارند رخ می دهد و درد در قسمت قدام یا جلو زانو خصوصا در موقع حرکت دارند.