فوق تخصص روماتولوژی

دکتر سیما صدیقی

 • فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه مشهد در سال ۱۳۷۴
 • مسئول تنظیم خانواده و بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان سبزوار از سال ۷۵ الی ۷۶
 • تخصص داخلی از سال ۷۶ الی ۸۰
 • احراز رتبه سوم برد تخصصی کشوری در تخصص داخلی سال ۱۳۸۰
 • مسئول بخش داخلی بیمارستان واسعی از سال ۸۲ الی ۸۵
 • شروع دوره فوق تخصص روماتولوژی از سال ۸۵ الی ۸۷
 • احراز رتبه سوم بورد فوق تخصص روماتولوژی کشوری در رشته روماتولوژی
 • سخنرانی در چندین کنگره بین المللی روماتولوژی داخل کشور و ارائه پوستر های متعدد در سایر کنگره های بین المللی داخل و خارج کشور
 • انتخاب بعنوان استاد نمونه در چهار سال
 • استاد یار دانشگاه پزشکی گلستان از سال ۸۷ لغایت تاکنون
 • چاپ بیش ۵۰ مقاله و کیس ریپورت روماتولوژی در مجلات معتبر خارج کشور
دکتر سیما صدیقی

طرح تحقیقات مصوب

بررسی سطح ویتامین D در مبتلایان به کولیت اولسروز به عنوان استاد مشاور

بررسی سطح پرولاکتین در بیماران مبتلا به لوپوس به عنوان مجری اول طرح

بررسی شیوع سندرم متابولیک در ۱۶۶ بیمار مبتلا به بیماری لوپوس ارتیماتوس در بیماران استان گلستان به عنوان مجری اول و استاد راهنما

بررسی ویتامین D در مبتلایان به لوپوس به عنوان مجری اول طرح

بررسی شیوع انکیوایکوزیس در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان ۵ آذر به عنوان همکار طرح

بررسی تظاهرات روماتولوژیک در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی به عنوان مجری اول و استاد راهنما

بررسی سطح ویتامین D در مبتلایان به کانسرکولون و پولیپ کولون و افراد کنترل به عنوان مجری اول طرح

بررسی مقایسه فراوانی عفونت هیلکوباکترپیلوری در بیماران دیابتی و غیر دیابتی به عنوان همکار طرح

گالری عکس

I AM DR SIMA SEDIGHI RHEUMATOLOGIST AND THIS IS MY WEBSITE. I CAN HELP YOU FOR TREATMENT OF YOUR DIEASIS SPECIALLY YOUR PAIN.YOU CAN CANTACT ME WITH MY WEBSITE. FIND ME IN MY OFFICE AT IRANIAN BUILDING,15 th EDALT STREET IN GORGAN YOU CAN MADE APPOINTMENT BY +981732342878