کهیر

کهیر و آنژیوادم

آشنایی با کهیر و آنژیوادم و درمان آن

آشنایی با کهیر و آنژیوادم و درمان آن 640 300 دکتر سیما صدیقی

کهیر چیست ؟ ضایعات حلقوی با لبه کاملا برجسته و قرمز رنگ و مرکز رنگ پریده که گاه به…

read more