درماتومیوزیت

پلی میوزیت

درمان پلی میوزیت و درماتومیوزیت یا بیماری­های التهابی عضله

درمان پلی میوزیت و درماتومیوزیت یا بیماری­های التهابی عضله 755 279 دکتر سیما صدیقی

  تعریف پلی میوزیت بیماری­های التهابی عضله که باعث درگیری عضلات اسکلتی می­شوند توسط رسوب سلول­های التهابی در…

read more