روماتیسم

آشنایی با روماتیسم

آشنایی با روماتیسم 640 315 دکتر سیما صدیقی

روماتیسم (Rheumatism) روماتیسم اصطلاحی است که برای بیماری های مفصلی، ضایعات بافت نرم (همانند تاندون، لیگامان و بورس)…

read more