بیماری بهجت

درمان بیماری بهجت

درمان بیماری بهجت

درمان بیماری بهجت 900 600 دکتر سیما صدیقی

بیماری بهجت یک بیماری التهابی می باشد که با آفتوز مکرر دهان و سایر تظاهرات دیگر از قبیل…

read more
بیماری بهجت

تشخیص بیماری بهجت ، علت و درمان آن

تشخیص بیماری بهجت ، علت و درمان آن 749 500 دکتر سیما صدیقی

بیماری بهجت می تواند چندین ارگان و سیستم بدن را درگیر کند و با آفت های مکرر دهان…

read more

آشنایی با بیماری بهجت

آشنایی با بیماری بهجت 800 533 دکتر سیما صدیقی

تست تشخیص بیماری انجام تست پاترژی که توسط روماتولوژیست صورت می گیرد می باشد. بیماری بهجت یک بیماری…

read more