آشنایی با روماتیسم

آشنایی با روماتیسم

آشنایی با روماتیسم 640 315 دکتر سیما صدیقی

روماتیسم (Rheumatism)

روماتیسم اصطلاحی است که برای بیماری های مفصلی، ضایعات بافت نرم (همانند تاندون، لیگامان و بورس) و اختلالات بافت همبند (Connective tissue disorders) به کار می رود که عوارض و مشکلات ناشی از این موارد با توجه به نوع بیماری و اختلال زمینه ای متفاوت است.

rheumatism

روماتیسم غیر مفصلی یا روماتیسم خارج مفصلی :

روماتیسم غیر مفصلی اصطلاحی است که درصورت درگیری بافت نرم به کار می رود که منظور از بافت نرم بافت هایی چون تاندون، لیگامان یا رباط، فاسیا، بورس، عضلات، دیسک های بین مهره ای و اعصاب محیطی است.

 

مواردی از بیماری های مربوط به طب روماتولوژی :

  • بیماری تخریبی مفصل (DJD) که آرتروز (استئوآرتریت یا استئوآرتروز) می گویند
  • بیماری های التهابی مفصل مانند آرتریت روماتوئید، اسپوندیلیت آنکیلوزان، آرتریت واکنشی، آرتریت روماتوئید جوانان، آرتریت پسوریاتیک، نقرس و نقرس کاذب (آرتروپاتی های کریستال) و آرتریت عفونی
  • اختلالات بافت همبند و موارد منتشر مانند اسکلرودرمی، لوپوس (لوپوس اریتماتوی سیستمیک)، پلی میوزیت (درگیری عضلات)، درماتومیوزیت (درگیری عضلات و پوست)، سندرم شوگرن (اختلال در عملکرد غدد اشکی و بزاقی بصورت خشکی چشم ودهان)، سارکوئیدوز، واسکولیت (التهاب عروق خونی)که خود شامل چندین بیماری و اختلال است
  • آرتریت های ارثی و مادرزادی همانند سندرم اهلرز دانلوس و سندرم مارفان
  • بیماری غیرمفصلی و بافت نرم مانند فیبرومیالژیا ، تنیس البو، گلف البو، کارپال تونل سندرم، بورسیت ها (مانند بورسیت ساب آکرومیال و اوله کرانون)، تاندونیت ها و تنوسینویت